شیرین مهربان

عاشقانه عارفانه

دوشعر زیبا از فروغ
نویسنده : شیرین مهربان - ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢ فروردین ۱۳۸٩
 

دوشعر زیبا از فروغ

دیگر به هوای لحظه دیدار

دنبال تو در بدر نمی گردم

دنبال تو ای امید بی حاصل

دیوانه و بی خبر نمی گردم

 

 


ای سینه در حرارت سوزان خود بسوز

دیگر سراغ شعله آتش زمن مگیر

می خواستم که شعله شوم سرکشی کنم

مرغی شدم به کنج قفس بسته و اسیر