شیرین مهربان

عاشقانه عارفانه

جبران خلیل جبران
نویسنده : شیرین مهربان - ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٩
 

1-چشمه ساری که خود را در اعماق درون شما پنهان ساخته است ،روزی قد خواهد کشید و فوران خواهد کرد و با ترنم و نغمه راه دریا را درپیشخواهد گرفت .

2-  رابطه قلبی دو دوست نیاز به بیان الفاظ و عبارات ندارد .

3-اگر گام در معبدی نهادی تا اوج فروتنی و هراس خود را اظهارکنی ، برای همیشه برتری کسی نسبت به کس دیگر نخواهی یافت . برای تو کافیاست که گام در معبدی نهی ، بی آنکه کسی تو را ببیند

4-پند آموز است ماجرای مردی که زمین را می کاوید تا ریشه هایبی ثمر را از اعماق زمین بیرون کشد ، اما ناگاه گنجی بزرگ یافت ؟!

5-مگر نه چیزی که امروز در تسلط توست ناچار روزی از دست توخواهد رفت ؟ پس ، اکنون از ثروت خویش ببخش و بگذار فصل عطا یکی از فصلهایدرخشان زندگی تو باشد

6-  ای که در رنج و عذابی ! تو آنگاه رستگاری که با ذات و هویت خویش یکی شوی