نقاشی ماهرانه


IRANIANPROGRESSIVE@YahooGroups.CoM

نمای دیواری در شهر

سپس آغاز خلق یک اثر هنری 

IRANIANPROGRESSIVE@YahooGroups.CoM

 اابا تکیه بر دانش و استعداد خود در  زمینه طراحی و نقاشیEric 
اقدام به انجام این کار می نماید البته

اهم دستیار اوستKathy همسرش

IRANIANPROGRESSIVE@YahooGroups.CoM

در ادامه نمونه های دیگری از کارهای او را می بینید


 

دیواری قبل از نقاشی

IRANIANPROGRESSIVE@YahooGroups.CoM

بعد از نقاشی

IRANIANPROGRESSIVE@YahooGroups.CoM

قبل از نقاشی

IRANIANPROGRESSIVE@YahooGroups.CoM

بعد از نقاشی

IRANIANPROGRESSIVE@YahooGroups.CoM

بعد از نقاشی

IRANIANPROGRESSIVE@YahooGroups.CoM

IRANIANPROGRESSIVE@YahooGroups.CoM

IRANIANPROGRESSIVE@YahooGroups.CoM

شاید باورش سخت باشد ولی این نمای قبلی این دیوار میباشد

IRANIANPROGRESSIVE@YahooGroups.CoM

وطراحی داخلی انبار تخمیر یک کارخانه آبجو سازی

IRANIANPROGRESSIVE@YahooGroups.CoM

IRANIANPROGRESSIVE@YahooGroups.CoM

تصاویر چنان اعجاب انگیز است که بیننده احساس میکند دچار توهم شده


 

IRANIANPROGRESSIVE@YahooGroups.CoM

IRANIANPROGRESSIVE@YahooGroups.CoM

باورتان میشود به یک دیوار تخت نگاه میکنید؟

/ 0 نظر / 10 بازدید