زهر عشق

2ldfwjk.jpg


ترا من زهر شیرین خوانم ای عشق

که نامی خوشتر از اینت ندانم

وگر هر لحظه ، رنگی تازه گیری

به غیر از زهر شیرینت نخوانم

تو زهری ، زهر گرم سینه سوزی

توشیرینی که شور هستی از تست

شراب جام خورشیدی که جان را

نشاط از تو ، غم ازتو ، مستی از تست

439702yc1s6yyoii.gif439702yc1s6yyoii.gif439702yc1s6yyoii.gif

به آسانی مرا از من ربودی

درون کوره ی غم آزمودی

دلت آخر به سر گردانیم سوخت

نگاهم را به زیبایی گشودی

بسی گفتند : دل از عشق برگیر

که نیرنگ است و افسون است و جادوست

ولی ما دل به او بستیم و دیدیم

                                      که این زهر است ، اما ! ... نوش داروست
/ 1 نظر / 3 بازدید
خاطرات سوتر وومن

سلام سيلام سولام سالام با يكي ديگه از خاطره هاي خنده دارم به روز شدم