تبلیغات خلاقانه در ایستگاه های اتوبوس


 لطفا تا باز شدن کامل عکسها شکیبا باشید
در صورتی که هر یک از عکس ها باز نشد بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه Show Picture را انتخاب کنید
 

Australian Post: Stamp
تبلیغات خلاقانه در ایستگاه اتوبوس | www.Persian-Star.org


Fitness First
تبلیغات خلاقانه  در ایستگاه اتوبوس  |  www.Persian-Star.org


Osram: Only use electricity when you need it.
تبلیغات خلاقانه در ایستگاه اتوبوس | www.Persian-Star.org


Apple: Macbook Air (Student work)
تبلیغات خلاقانه در ایستگاه اتوبوس | www.Persian-Star.org


McDonald’s: Wiener Platz
تبلیغات خلاقانه در ایستگاه اتوبوس | www.Persian-Star.org


3M: Security Glass
تبلیغات خلاقانه در ایستگاه اتوبوس | www.Persian-Star.org


Star Wars: Lightsaber
تبلیغات خلاقانه در ایستگاه اتوبوس | www.Persian-Star.org


Movie up: Balloons
تبلیغات خلاقانه در ایستگاه اتوبوس | www.Persian-Star.org


The Victoria Bug Zoo: Look through bugs eyes
تبلیغات خلاقانه در ایستگاه اتوبوس | www.Persian-Star.org


Nike: Bernard Lagat
تبلیغات خلاقانه در ایستگاه اتوبوس | www.Persian-Star.org


Playstation 2
تبلیغات خلاقانه در ایستگاه اتوبوس | www.Persian-Star.org


Guarana Antarctica
تبلیغات خلاقانه در ایستگاه اتوبوس | www.Persian-Star.org


Hasbro: How does it feel to be involved in a crime
تبلیغات خلاقانه در ایستگاه اتوبوس | www.Persian-Star.org


Ikea
تبلیغات خلاقانه در ایستگاه اتوبوس | www.Persian-Star.org


Ikea
تبلیغات خلاقانه در ایستگاه اتوبوس | www.Persian-Star.org


Mc Donald’s
تبلیغات خلاقانه در ایستگاه اتوبوس | www.Persian-Star.org


Mc Donald’s: Free Coffee
تبلیغات خلاقانه در ایستگاه اتوبوس | www.Persian-Star.org


Mc Donald’s: Open 24 hours
تبلیغات خلاقانه در ایستگاه اتوبوس | www.Persian-Star.org


Pru Health: Oranges
تبلیغات خلاقانه در ایستگاه اتوبوس | www.Persian-Star.org


Quick Silver: Surfboard
تبلیغات خلاقانه در ایستگاه  اتوبوس | www.Persian-Star.org


Quick Silver: Skateboard
تبلیغات خلاقانه در ایستگاه اتوبوس | www.Persian-Star.org


Simpsons: Marge’s hair
تبلیغات خلاقانه در ایستگاه اتوبوس | www.Persian-Star.org


Simpsons: The Movie
تبلیغات خلاقانه در ایستگاه اتوبوس | www.Persian-Star.org


United Way Of Greater Milwaukee: Cardboard roof

تبلیغات خلاقانه در ایستگاه اتوبوس | www.Persian-Star.org


/ 0 نظر / 32 بازدید