نتیجه ی اخلاقی با شما

 http://www.turaif.me/upload/uploads/images/turaif-762faca47c.jpg

شیر یه روز تصمیم گرفت با دوست دخترش(ببخشید نامزدش) ازدواج کنه

 

در وسط جشن و در گردهمایی با شکوه شیر ها به مناسبت این واقعه مهم

 

http://www.turaif.me/upload/uploads/images/turaif-2cc3eba3dc.jpg

 


موش کوچکی با احتیاط زیاد راهی برای خودش پیدا کرد و روبروی داماد وایساد و با صدای رسا و لرزان!! گفت " داداش عزیز ازدواج تو رو تبریک می گم و برای داداش گنده ای مثل تو آرزوی خوشبختی دارم"

http://www.tvquran.com/Al-Shuraim.htm

 

یکی از شیر های میهمان غرید که" موش فسقلی تو چطور به یه شیر

می گی داداش؟"

 

http://www.tvquran.com/Al-Shuraim.htm

                                                      

موش با احتیاط و به آرامی گفت " با اجازه تو داداش عزیز منم قبل از ازدواج شیر بودم!!"

نتیجه اخلاقی با شما

/ 0 نظر / 14 بازدید