شمع و پروانه

http://i12.tinypic.com/87bdcmu.jpg

پروانه به شمع بوسه زد و بال و پرش سوخت

بیچاره از این سوختن عشق آموخت

فرقمنو پروانه در اینست

پروانه پرش سوخت ولی من جگرم سوخت

/ 2 نظر / 2 بازدید
امین

دمت گرم.باب دل من مینویسی

محب ولایت

پروانه به شمع بوسه زد و بال و پرش سوخت بیچاره دل ز درون و بال ز برون سوخت فرق منو پروانه در این است پروانه پرش سو خت و من عشق ز برم سوخت [گل][گل][گل]