بچه ننه

 

دقت کردید که طرف بدون اجازه مامان جون آب نمیخوره و حتی حاضره مثانه محترمش منفجر شه ... چرا ؟! چون مامانش بهش گفته تا اجازه ندم حق نداری جیش کنی !!

 

حتی در برخی حالات دیده شده که طرف در آستانه مرگ و انفجار مثانه هم بوده ... ولی چون مامی جون اجازه نداده طرف نمرده !!

جل الخالق !!!!

 

اصولا فلسفه بچه ننه از کجا شروع شد ؟!

 

با من باشید :

 

چرا میگن بچه ننه؟

http://marshal-modern.ir/Archive/12504.aspx 

مامان!

- بعله ؟
- من می خوام به دنیا بیام ...
- باشه .


- مامان
- بعله ؟
- من شیر می خوام
- باشه


- مامان
- بعله ؟
- من جیش دارم
- خب


- مامان
- بعله ؟
- من سوپ خرچنگ می خوام
- چشم


- مامان
- بعله ؟
- من ازون لباس خلبانیا می خوام
- باشه


- مامان
- بعله؟
- من بوس می خوام
- قربونت بشم


- مامان
- جونم ؟
- من شوکولات آناناسی می خوام
- باشه


- مامان
- بعله ؟
- من دوست می خوام
- خب


- مامان
- بعله ؟
- من یه خط موبایل می خوام با گوشی سونی
- چشم


- مامان
- بعله ؟
- من یه مهمونی باحال می خوام
- باشه عزیزم


- مامان
- بعله ؟
- من زن می خوام
- باشه عزیز دلم


- مامان
- بعله ؟
- من دیگه زن نمی خوام
- اوا ... باشه


- مامان
- .. بعله
- من کوفته تبریزی می خوام
- چشم


- مامان
- بعله ؟
- من بغل می خوام
- بیا عزیزم


- مامان
- بعله ؟
- مامان
- بعله


- مامان
- ... جونم ؟
- مامان حالت خوبه
- آره


- مامان ؟
- چی می خوای عزیزم
- تو رو می خوام .. خیلی
- ...


اما سری به نیمکره دیگر زندگی میزنیم !

چرا نمیگن بجه بابا؟

http://marshal-modern.ir/Archive/12506.aspx


بابا!
- بعله ؟
- من می خوام به دنیا بیام
- به من چه بچه .. به مامانت بگو


- بابا
- هان؟
- من شیر می خوام
- لا اله الا الله


- بابا
- چته ؟
- من ازون ماشین کوکی های قرمز می خوام
- آروم بگیر بچه


- بابا
- اههههه
- من پول می خوام
- چی ؟؟؟؟ !!!

 


- بابا
- اوهوم ؟
- منو می بری پارک ؟
- من ماشینمو نمی برم تو پارک تو رو ببرم ؟


- بابا
- هان ؟
- من زن می خوام
- ای بچه پررو .. دهنت بو شیر می ده هنوز


- بابا
- ....
- من جیش دارم
- پوففف


- بابا
- درد
- من زن نمی خوام
- به درک


- بابا
- بلا
- تقصیر تو بود که من به دنیا اومدم یا مامان
- تقصیر عمه ات


- بابا
- زهرمار
- من یه اتاق شخصی می خوام
- بشین بچه


- بابا
- مرض
- منو دوس داری
- ها ؟


- بابا
- ...
- بابا
- خررر پفففف


- بابا
- خفه


- بابا
- دیگه چته ؟
- من مامانمو می خوام
- از اول همینو بگو ... جونت در بیاد
 

/ 0 نظر / 15 بازدید