تو را تنها به کسی هدیه می دهم که

 

تو را تنها به کسی هدیه می دهم....


من تو را به کسی هدیه می دهم که از من عاشق تر باشد و از من برای تو مهربان تر.

من تو را به کسی هدیه می دهم که صدای تو را از دور، در خشم، در مهربانی،
در دلتنگی، در خستگی، در هزار همهمه ی دنیا، یکه و تنها بشناسد.


من تو را به کسی هدیه می دهم که راز معصومیت گل مریم و تمام سخاوت های
عاشقانه این دل معصوم دریایی را بداند؛ و ترنم دلپذیر هر آهنگ، هر نجوای
کوچک، برایش یک خاطره باشد.


او باید1.gif از نگاه سبز تو تشخیص بدهد که امروز هوای دلت آفتابی است؛ یا آن
دلی که من برایش می میرم، سرد و بارانی است.

ای.... ،ای بهانه ی زنده بودنم؛ من تو را به کسی هدیه می دهم که قلبش بعد
از هزار بار دیدن تو، باز هم به دیوانگی و بی پروایی اولین نگاه من بتپد.


همان طور عاشق، همان طور مبهوت و مبهم...


تو را با دنیایی حسرت به او خواهم بخشید؛


ولی آیا او از من عاشق تر و از من برای تو مهربان تر است؟آیا او بیشتر از
من برای تو گریسته است؟؟ نه... هرگز...هرگز


ولی، تو در عین ناباوری، او را برگزیدی...


می دانم... من دیر رسیدم...خیلی دیر...خیلی...


یک بار دیگر بگذار بی ادعا اقرار کنم که هر روز دلم برایت تنگ می شود.

روزهایی که تو را نمی بینم، به آرزوهای خفته ام می اندیشم، به فاصله بین
من و تو،...


هر روز به خود می گویم کاش شیشه عمر غرورم را شکسته بودم

  • عنوان وضعیت نمایش برای همهدوستان
    تو را تنها به کسی هدیه می دهم که ...
     
/ 2 نظر / 3 بازدید
بهروز

سلام دوستم نوشتهات لطیف است منتهی تاریخ نوشتهات سههفته جلوتر رفته موضوع چیه ؟در زمان پرواز کردی؟

محب ولایت

سلام دوست داشتن او و هر فرد زمینی دیگر دروغی بیش نیست. باور مکن. دل از او برگیر چرا که عشقش برای هر کس دیگری نیز چنین است دل در گرو عشق آن عاشق حقیقی دار که تو را بینهایت دوست دارد چرا که خود بی انتهاست موفق باشید[گل]