توراقسم به .....

قسم ای مهربانترین مهربانان

 

تورا قسم به حقیقت تورا قسم به وفا

تورا قسم به محبت تورا قسم به صفا

تو را به میکده ها تو را به مستی می

تو را به زمزمه جویبار و ناله ی نی

تورا به چشم سیاهی که مستی آموزد

تورا به آتش آهی که خانمان سوزد

تورا قسم به دل و آرزو ، به رسوایی

تو را به شعله عشق و تورا به شیدایی

تورا قسم به حریم مقدس مستی

تورا به شور جوانی ، تورا به این هستی

تورا به گردش چشمی که آرزو دارد

تورا به سینه تنگی که آرزو دارد

تو را به قصه لیلا و غصه مجنون

تورا به لاله صحرا نشین اندر خون

تورا به مریم خاموش و سوسن غمگین

تورا به حسرت فرهاد وناله شیرین

تورا به شمع شب افروز جمع سر مستان

تورا به قطره اشک چکیده در هجران

تورا قسم به غم عشق و آشناییها

دل چو شیشه من مشکن از جدائیها

/ 2 نظر / 3 بازدید
محب ولایت

سلام علیکم[لبخند] عید سعید قربان مبارک[گل]