رسوای دل


http://i2.tinypic.com/r0qjvq.jpg

رسوای دل همچو نی می نالم از سودای دل

 آتشی در سینه دارم جای دل
من که با هر داغ پیدا ساختم
سوختم از داغ نا پیدای دل
همچو موجم یک نفس آرام نیست
بسکه طوفان زا بود دریای دل
دل اگر از من گریزد وای من
غم اگر از دل گریزد وای دل
ما ز رسوایی بلند آوازه ایم
نامور شد هر که شد رسوای دل
خانه مور است و منزلگاه بوم
 آسمان با همت والای دل
گنج منعم خرمن سیم و زر است
گنج عاشق گوهر یکتای دل
در میان اشک نومیدی رهی
خندم از امیدواریهای دل

  • عنوان وضعیت نمایش برای همهدوستان
    رسوای دل
     
/ 1 نظر / 2 بازدید
محب ولایت

سلام باین همه عطر دل انگیزی که در این گلستان ملون به زیباترین رنگها هر رهگذری را مدهوش می گرداند چگونه می توان زیبایی مسحور کننده آن را بر زبان نیاورد موفق باشید