امان از دست ایرانی ها


امان ازما ایرونی آmagnify

همین چند هفته پیش بود که یکایرانی داخل بانک در منهتن نیویورک شد و یک بلیط از دستگاهگرفت.

وقتی شمارش از بلندگو اعلام شدبلند شد و پیش کارشناس بانک رفت و گفت که برای مدت دو هفته قصد سفر تجاری به اروپارا داره و به همین دلیل نیاز به یک وام فوری بمبلغ 5000 دلارداره

کارشناس نگاهی به تیپ و لباسموجه مرد کرد و گفت که برای اعطای وام نیاز به قدری وثیقه و گارانتیداره..

و مرد هم سریع دستش را کرد تویجیبش و کلید ماشین فراری جدیدش را که دقیقا جلوی در بانک پارک کرده بود را بهکارشناس داد و رئیس بانک هم پس از تطابق مشخصات مالک خودرو بالاخره با وام آقاموافقت کرد آنهم فقط برای دو هفته

کارمند بانک هم سریع کلیدماشین گرانقیمت را گرفت وماشین به پارکینگ بانک در طبقه پائین انتقال داد.

خلاصه مرد بعد از دو هفتههمانطور که قرار بود برگشت 5000 دلار + 15.86دلار کارمزد وام روپرداخت کرد.

کارشناس رو به مرد کرد و ازقول رئیس بانک گفت

" از اینکه بانک ما رو انتخابکردید متشکریم"

و گفت ما چک کردیم ومعلوم شدکه شما یک مولتی میلیونر هستید ولی فقط من یک سوال برام باقی مانده که با این همهثروت چرا به خودتون زحمت دادین که 5000 دلار از ما وامگرفتید؟

ایرونی یه نگاهی به کارشناسبیچاره کرد و گفت:

تو فقط به من بگو کجای نیویورکمیتونم ماشین 250.000 دلاری رو برای 2 هفته یا اطمینانخاطر با فقط 15.86 دلار پارک کنم

/ 1 نظر / 28 بازدید
علی

سلام بسیار جالب بود در کل مطالب جالبی هم دارید خوشحال میشم به منم سر بزنید و نظرتون رو بگید