زیر بـاران با یاد تو میروم

شعر و متن  عاشقانه jokvsms.mihanblog.com


زیر بـاران با یاد تو میروم

 

   بـه دنبال جای پـای تـو

تـو را مـی پرستـم من شـبانـه

 

 بـرای لحـظه هـای شادمانه

بـرای بـا تو بودن صادقـانـه

 

 مـی آیم من بـه پیشـت عاشقانه

بـه تودل بستـم من شاعرانه

 

  اما افسـوسازدرک زمانه

چه زیباست راز زمانه

 

 اگرزندگی باشد یک ترانه

/ 1 نظر / 2 بازدید
محب ولایت

با تو گویم راز دل را خداست یارت هر زمانه